Na ideju dramaturga Mihajla Vitezovića i Jelene Obradović, početkom 2012. godine organizuje se rad na časopisu Armaturgija. Prvobitno započet kao studentsko izdanje Katedre za dramaturgiju, uskoro je postao nezavisan magazin za dešavanja u domenu pozorišta, filma, i umetnosti uopšte, ne samo na prostoru Srbije, nego i zemlji iz regiona radi uporednog praćenja dešavanja u domenu umetničkog stvaralaštva.

Naziv Armaturgija je nastao kao dvostruka igra reči: kako arma predstavlja dramski sukob, a armatura osnov svake stabilne građevine, tako i dramaturgija predstavlja žar i inicijalni impuls svih scenskih umetnosti.